Satış Ortaklığı Sözlüğü

SATIŞ ORTAKLIĞI SÖZLÜĞÜ

Satış ortaklığında kullanılan başlıca terimler ve anlamları

Satış Ortaklığı/Affiliate Marketing : Bir ürünün satışına aracılık ederek gelir elde etme sistemi

Satış Ortağı/Affiliate : Ürünün satışından komisyon kazanmak için ürünün tanıtımını yapan ortak. Yayıncı(publisher) olarak da bilinir.

Advertiser : Reklam veren

Offer/Teklif : Bir hizmetin veya ürünün tanıtımı

Ortaklık Anlaşması/ Affiliate Agreement : Her iki tarafın kuralları, sorumlulukları, ücretleri ve diğer yasal konuları belirlemeyi kabul ettiği bir sözleşme.

Satış Ortağı Linki/Affiliate Link : Satıcının sitesine giden hedeflenmiş trafik kaynağının hangi satış ortağı tarafından gönderildiğini anlamakta kullanılan izlenebilir bir URL.  Her satış ortağı için özel üretilen bir link.

Satış Ortaklığı Networkü/Affiliate Network : Ürün sahiplerini, satış ortaklarını ve ihtiyaç sahiplerini online olarak buluşturan platformlar. Online pazaryeri diye adlandırabiliriz.

Ortaklık Programı/Affiliate Program :  Ürün sahiplerinin satmak istedikleri ürünler veya hizmetler. Bu ürünler/hizmetler için belirli komisyon oranı belirlenir ve networklerde yayınlanır. Bunlar ortaklık programları olarak adlandırılır.

Komisyon/Commission : Ürün sahiplerinin satış ortaklarına vermek için önceden belirlemiş olduğu yüzdelik orandır. %20 – %50 vb.

Çerez/Cookie : – Satış ortaklığı pazarlamasında çerezler, satın alma işlemini satış ortağının yönlendirildiği kişi tarafından yapıldığını anlamakta kullanılır. Satış ortağının linki ile satıcının sitesine giden kullanıcının bilgisayarına küçük bir text dosyası atanır. Bu dosya o kullanıcıya benzersiz bir kimlik atamak için kullanılır. Çerezler genellikle önceden belirlenen bir süre için geçerlidir. Böylece kullanıcı gittiği siteden hemen ürünü satın almasa da, söz konusu zaman aralığı içinde ürünü alırsa satış ortağı komisyon kazanır.

Tracking link : Takip linki ( satış ortaklığı linkinizin takibini sağlar )

Müşteri/Customer : Ürün veya hizmeti satın alan kişidir. Son kullanıcı olarak da bilinir.

Satıcı/Merchant : Ürünün veya hizmetin sahibi, üreticisidir. Ayrıca marka olarak da bilinir.

CPA/Cost Per Action : Kullanıcının, reklama tıklayarak reklamverenin sitesine gittiğinde reklamveren tarafından tanımlanan aktiviteyi gerçekleştirmesinde alınan ücrettir.

CPC/Cost Per Click : Tıklama Başına Maliyet(TBM) Reklamverenin, tıklanma başına ödeme yaptığı sistemdir. Bir site üzerinde bulunan reklam formatlarına her tıklandığında yapılan ücretlendirmedir.

CPL/Cost Per Lead : Kullanıcının, internet reklamına tıklayarak siteye geldiğinde reklamveren tarafından doldurulması istenen form doldurulduğunda alınan ücrettir. Ad, Soyad, Email adresi vb bilgiler içeren formlar olabilir.

CPM/Cost Per Mile : Görüntülenme başına maliyet. Reklamverenin, görüntülenme başına ödeme yaptığı sistemdir. İnternet reklamı , kullanıcılar tarafından 1000 kez görüntülendiğinde yapılan ücretlendirmedir.

satış ortaklığı sözlüğü

İçerik/Content : Web site içerinde bulunan yazı, resim vb. bilgilerdir.     

Alan Adı/Domain : Bir web sitesinin ismidir. Ör: www.satisortakligi.org

Referans/Referral : Tavsiye

SEO/Search Engine Optimization : Arama Motoru Optimizasyonu

SEM/Search Engine Marketing : Arama Motoru Pazarlamacılığı

Niche Marketing : Belirli bir tüketici grubuna odaklanmış bir pazarlama türü

URL/Uniform Resource Locator : Web site adresidir. Ör : https://www.satisortakligi.org

Bounce rate: Siteden hemen çıkma oranı

Traffic : Bir web sitesinin belirli bir sürede aldığı ziyaret sayısı.

Conversion rate: Dönüşüm oranı

Impression: Gösterim

Return on investment (ROI): Yatırım geri dönüşü

B2B ( Business to business ): Şirketler arasındaki pazarlama

B2C ( Business to customer ): Şirket ile müşteri arasındaki pazarlama

Display (Banner) advertising: Görseller kullanılarak yapılan görüntülenme esaslı reklamcılık

Creative : Display reklamcılıkta kullanılan görseller / banner lar

Retargeting : Yeniden hedefleme

Key performance indicator (KPI): Ana performans göstergesi

Landing page: Trafiğin yönlendirildiği tek sayfalık hedef sayfası

Native advertising : İçerik akışına uygun olarak hazırlanan doğal görünümlü reklam

Mobil advertising : Mobil cihazlar hedeflenerek yapılan reklamcılık

Video advertising : Videolar hedeflenerek yapılan reklamcılık

Email marketing : E-mail pazarlama

SMM : Social Media Marketing – Sosyal Medya Pazarlama

Pop-up : Ekranda aniden açılan bilgi kutucuğu

TEBRİKLER !

Satış Ortaklığı (affiliiate marketing) yönteminde kullanılan terimler hakkında bilgi sahibi oldunuz.. Öğrenmiş olduğunuz bilgilerin daha fazlasını öğrenerek kendi online işinizi kurmaya ne dersiniz ?

Kendi online işinizi kurmak istiyorsanız ve bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki butonu tıklayın..